سالادها
سالاد فصل
تهیه شده از:
مغز کاهو، گوجه ، کلم قرمز ، خیار ، هویج رنده شده
120000ريال
سالاد سزار
تهیه شده از:
مغز کاهو ، نان تست شده به همراه سبزیجات معطر ، پنیر پارمژان ، سس مخصوص سزار
180000ريال
سالاد سزار با فیله مرغ
تهیه شده از:
مغز کاهو ، فیله مرغ گریل شده ، نان تست شده به همراه سبزیجات معطر ، پنیر پارمژان ، سس مخصوص سزار
210000ريال
سالاد شیرازی
تهیه شده از:
خیار ، گوجه ، پیاز
80000ريال
سالاد مخصوص سر آشپز
تهیه شده از:
کاهو ، گوجه ، خیار ، هویج ، فیله مرغ گریل شده ، لوبیا
220000ريال
سالاد مخصوص لاپیدوس
تهیه شده از:
کاهو ، زیتون ، گوجه ، خیار ، هویج ، فیله مرغ گریل شده ، پیاز حلقه شده ، پنیر فتا
220000ريال
بازگشت